Νέα ενότητα κατάρτισης στο DPG Training!

Νέα ενότητα κατάρτισης στο DPG Training! "Τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τι το καινούργιο?". Γιατί αυτή η ενημέρωση ? Για να ξέρουμε τι αλλάζει μέσα στο κανονιστικό περιβάλλον. Για...

Νέα ενότητα κατάρτισης στο DPG Training!

Νέα ενότητα κατάρτισης στο DPG Training! "Τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τι το καινούργιο?". Γιατί αυτή η ενημέρωση ? Για να ξέρουμε τι αλλάζει μέσα στο κανονιστικό περιβάλλον. Για...