Nové OOPP 2016/425 nařízení (EU)

Velké změny no není třeba panikařit!


Směrnice OOPP 89/686 potřebovala určitou změnu.
Ne proto, že by už neposkytovala dostatečnou úroveň bezpečnosti.

Nařízení EU 2016/425, na druhé straně, zahrnuje všechny základní zdravotní a bezpečnostní požadavky předmětné. Směrnice doplněné o vylepšení.

Ale proto, že během 30 let se organizace trhu s OOPP významně změnila. Role a odpovědnost všech stran: výrobců, importérů, distributorů bylo potřeba zpřehlednit. Také bylo třeba vzít v úvahu evoluci praktik dotčených orgánů a institucí odpovědných za zkoušky o shodě OOPP.