Ochrana před pádem

Časti boty

Les différentes parties d'une chaussure

 

Materiály

delta-tex
delta tex

deltatex

 

 

matryx
matryx

Matryx je vysokovýkonná strukturovaná látka pro technické účely vytvořená s polyamidovým vláknem vysoké pevnosti v tahu a s kevlarovými vlákny. Tato jedinečná, patentovaná francouzská technologie na určitých částech oblečení umožňuje vypracování mimořádně účinných řešení v oblasti ergonomie a lehkosti.

 

 

Řada

Protection des pieds gamme Delta Plus
Protection des pieds gamme Delta Plus

 

 

Obuv ESD

Co stanovuje legislativa?

Předpisy pro prostředí s výbušnou atmosférou (tzv.“ATEX“) a ochranu pracovníků proti rizikům výbuchu jsou uvedeny ve směrnici 1999/92/CE.
V těchto prostorech se doporučuje použít speciální obuv ESD, která odvádí elektrostatický náboj a také dalších prvků globálního systému ochrany proti riziku výbuchu.
Požadavky na kostrukci a provedení pomůcek pro kotrolu a eliminaci elektrostatických výbojů (ESD), které mohou ohrožovat elektronické součástky, jsou definovány v normě EN61340-5-1.
Vybavení s označením „ESD“ musí poskytovat ochranu v rozmezí 105 Ω až 3.5x107 Ω.
Aby bylo možné obuv používat jako součást antistatického vybavení ESD, musí minimálně splňovat certifikaci normy EN61340-4-3 a musí vykazovat ochranu nižší než 108 Ω a zároven vyšší než 105 Ω – jde tedy o disipativní obuv (odpuzující elektrostatický náboj).
Produkty SAULT ESD a VIAGI ESD jsou účinné zejména proto, že nejenže dosahují maximální odpor v rozsahu 105 až 3.5x107 Ω, ale příslušné zkoušky byly navíc prováděny ve velmi extrémních podmínkách: klimatické prostředí třídy 1 (velmi suché prostředí: míra vlhkosti do 15 %).
Díky nízkému odporu představuje obuv SAULT ESD a VIAGI ESD v celkovém systému uzemnění (rukavice, oděvy, koberce, sedací nábytek atd.) obzvláště účinný prvek.
Jejich parametry tak napomáhají tomu, aby celý systém dosáhl úrovně ochrany vyžadované ke splnění Certifikace

ESD

Riziko elektrostatického výboje (ESD*)

ESD
* Electrostatic Discharge

Statickou elektřinu přenášenou pracujícími osobami je v následujících odvětvích nutné kontrolovat a eliminovat, protože jinak může :

  • Způsobit jiskření elektrostatických výbojů, které by se mohly vznítit ve výbušném prostředí: plastový průmysl, důlní průmysl, ropný a plynárenský průmysl, chemický průmysl,…
  • Poškodit materiály a produkty citlivé na elektrické výboje: různá odvětví elektronického průmyslu…
  • Způsobit vznik částeček, které by se mohly usadit na lakovaných plochách: automobilový průmysl, elektrospotřebiče,…

 

 

Tabulka velikosti

Correspondance des pointures

 

Protection des pieds Delta Plus