Naše nabídka školení

Několik školicích modulů pro různé cílové skupiny: uživatelé, distributoři, pracovníci pro technický servis, zkoušky a opravy. 

Projděte si níže naše nabídky na školení podle vašeho profilu.

Ochrana osob při práci

Délka kurzu: 6 nebo 12 hodin
Účastníci: zejména pracovníci prodeje, ale také všichni pracovníci, kteří vybírají nebo doporučují opp pro spolupracovníky a další zaměstnance.
Cíle: 

 • Získat znalosti evropského normativního rámce v oblasti ochrany pracujících osob
 • Osvojit si potřebné technické znalosti pro každou rodinu produktů
 • Umět navrhnout řešení vhodná pro konkrétní rizika.

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Prohloubení kvalifikace pro výškové práce

Délka kurzu: 6 hodin
Účastníci: posluchači všech typů. Pracovníci oddělení obchodu, uživatelé, kteří mají co do činění s výškovými pracemi.
Cíle:

 • Porozumět různým prvkům systému ochrany proti pádu
 • Osvojit si základní principy výškových prací
 • Umět navrhnout řešení vhodná pro konkrétní rizika a přesuny

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Kontrola OOP

Délka kurzu: 6 hodin
Účastníci: posluchači všech typů. Pracovníci obchodního oddělení, uživatelé, kteří mají co do činění s výškovými pracemi, bezpečnostní inženýři v daném podniku
Cíle: 

 • Porozumět různým prvkům systému ochrany proti pádu
 • Osvojit si základní principy výškových prací
 • Umět provést vizuální kontrolu textilních oop a posoudit jejich použitelnost nebo rizikovost

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Práce na lanech

Délka kurzu: 30 hodin
Účastníci: uživatelé různých řešení oop při výškových pracích
Cíle: 

 • Porozumět různým prvkům systému ochrany proti pádu
 • Osvojit si základní principy výškových prací
 • Umět provádět různé pracovní úkony a operace na laně

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština 

Záchranný systém

Délka kurzu: 6 až 18 hodin
Účastníci: uživatelé různých řešení oop při výškových pracích
Cíle: 

 • Porozumět různým prvkům systému ochrany proti pádu
 • Osvojit si základní principy výškových prací
 • Umět provádět záchranné operace a zajistit evakuaci osob

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština

Ochrana osob při práci

Délka kurzu: 6 nebo 12 hodin
Účastníci: zejména pracovníci prodeje, ale také všichni pracovníci, kteří vybírají nebo doporučují opp pro spolupracovníky a další zaměstnance.
Cíle: 

 • Získat znalosti evropského normativního rámce v oblasti ochrany pracujících osob
 • Osvojit si potřebné technické znalosti pro každou rodinu produktů
 • Umět navrhnout řešení vhodná pro konkrétní rizika.

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Prodejní metody zaměřené na OOP

Délka kurzu: 6 hodin
Účastníci: řadový prodejní personál
Cíle: 

 • Zvládnutí klíčových fází prodeje, které zvyšují šance na prodej či uzavření smlouvy
 • Porozumět očekáváním a potřebám u různých typů zákazníků
 • Rozvinout schopnosti účastníků během klíčových fází rozhovoru se zákazníkem – zejména při odkrývání potřeb a motivací našich klientů!

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Prodejní metody zaměřené na prostředky pro ochranu proti pádu

Délka kurzu: 6 hodin
Účastníci : prodejní personál
Cíle: 

 • Seznámit se s principy prací ve výškách a souvisejícími předpisy 
 • Osvojit si principy prodeje ochranných prostředků proti pádu 
 • Umět navrhnout řešení vhodná pro konkrétní rizika!

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Doporučení ohledně OOP: Seznámit se s prostředím uživatelů tohoto typu OOP

Délka kurzu: 6 hodin
Účastníci: prodejní personál
Cíle: 

 • Strukturovat uživatelský přístup (oblasti rizika a odpovědnosti)
 • Uplatnit metodický přístup při studiu pracovních stanovišť a doporučení ohledně OOP
 • Umožnit praktická cvičení při reálné činnosti

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Co je nového v evropských normách?

Délka kurzu: 4 hodin
Účastníci: prodejní personál
Cíle: 

 • Je dobré mít povědomí o nejnovějších změnách norem a předpisů
 • Je také dobré znát důvody změn a vědět o rozdílech oproti starším normám
 • To vše přináší lepší znalost produktů, jichž se změny norem týkají

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Mechanická revize

Délka kurzu: 12 až 18 hodin
Účastníci: pracovníci poprodejních servisních center (sav) u distributorů
Cíle: 

 • Porozumět jednotlivým komponentám a funkci zatahovacích zachycovačů pádu
 • Umět provést jejich demontáž, kontrolu a opětnou montáž
 • Umět provést mechanickou kontrolu a posoudit platnost nebo rizikovost
 • Umět vyměnit jednotlivé komponenty

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Kontrola OOP

Délka kurzu: 6 hodin
Účastníci: posluchači všech typů. Pracovníci obchodního oddělení, uživatelé, kteří mají co do činění s výškovými pracemi, bezpečnostní inženýři v daném podniku
Cíle: 

 • Porozumět různým prvkům systému ochrany proti pádu
 • Osvojit si základní principy výškových prací
 • Umět provést vizuální kontrolu textilních oop a posoudit jejich použitelnost nebo rizikovost

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština nebo ruština

Prohlídka a kontrola prostředků pro ochranu dýchacích cest

Délka kurzu: 3,5 hod
Účastníci: pracovníci poprodejních servisních center (sav) u distributorů
Cíle: 

 • Porozumět jednotlivým komponentám a funkci prostředků pro ochranu dýchacích cest
 • Umět provést vizuální kontrolu (identifikaci, čištění, vysoušení, zkoušku těsnosti)
 • Umět provést vizuální kontrolu a posoudit možnost použití a případná rizika
 • Umět vyměnit jednotlivé komponenty

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština, španělština nebo ruština

Kontrola OOP

Doškolovací modul se zkušebním testem pro rozšíření certifikátu

Délka kurzu: 1 až 2 hodiny
Účastníci: uživatelé OOP, distributoři a pracovníci poprodejních servisních středisek
Cíl: 

 • doplnit si znalosti a rozšířit si certifikát zkušebního inspektora

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština (Pro další jazyky je k dispozici anglická verze brožury „průvodce školením“, přičemž informace podpory jsou přeloženy do jednotlivých jazyků)

Souhrnný přehled OOP

Kompletní sada 8 modulů OOP, od ochrany hlavy až po ochranu nohou. E-školení s lektorem, prostředí sálu, test ve 3 úrovních pro jednotlivé moduly

Délka kurzu: 35 hodin
Účastníci: uživatelé a distributoři OOP (prodávající personál)
Cíle: 

 • Rozpoznat různá rizika
 • Seznámit se s koncepcemi řešení OOP a jejich technických aspektů
 • Získat informace o sortimentu na trhu podle skupin ochranných prostředků
 • Naučit se obvyklé součásti jednotlivých skupin OOP

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština

NAŘÍZENÍ O OOP (EU) 2016/425

Studijní modul s fází ověřování.

Délka kurzu: 40 minut
Účastníci: každý, kdo pracuje s OOP
Cíle: vědět vše o nové evropské legislativě

Dostupné jazyky: angličtina, francouzština, španělština