Nařízení

Informace o likvidaci odpadu

Pokud je produkt znečištěn, postupujte podle místních pravidel pro nakládání s daným typem odpadu.

Produkt a jeho obal zlikvidujte v souladu s místními pravidly pro nakládání s oběma typy odpadu.

 

Prohlášení REACH a OOP 05/2021