Školící středisko věnované zdraví a bezpečnosti při práci.

Speciální OOPP kurzy jsou určené pro distributory stejně tak jako pro uživatele.

Informovanost a školení mají za cíl lépe pochopit problematiku osobní ochrany.

  • Jednat v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Obhájit rozsah osobní ochrany.
  • Porozumět technickým vlastnostem osobní ochrany.
  • Studovat pracovní situace a doporučit řešení osobní ochrany.
  • Identifikovat a přehodnotit rizika, upravit výkonnost ochrany.
  • Splnit požadavky na značení, skladování, údržbu a výrobní kontrolu.
  • Číst a porozumět certifikátům výrobků.
  • Znát zákon, nařízení a normy.
DPG Training

 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli:

  • Pro distributory organizovat a prohloubit jejich znalosti OOPP k rozvoji jejich prodeje s důrazem na práci a obchodní nabádky.
  • Pro uživatelé OOPP najít nejvhodnější odpovědi na rizika spojené s pracovním prostředím, zvolit nejvhodnější výrobky a sledovat potřebný průzkum OOP kategorie III.