Segmentů: Zaměstnání-Rizik-Jednotlivých úrovní výrobků

Rozdělení do segmentů pro snazší představení produktů a řad

Segmentation

Rozdělení do segmentů podle vstupních klíčových hledisek (oblast činnosti, rizika, produktové řady) je základem, na němž se buduje strategie pro rozvoj sortimentu a pro vývoj budoucích produktů, které budou odpovídat rizikům a nárokům na pracovišti.

 

Rozdělení do segmentů pro uspokojení nároků zákazníka

Segmentation par besoins

Používané rozdělení do segmentů podle klíčových hledisek (oblast činnosti, rizika, úrovně sortimentu) distributorům usnadňuje poradenskou činnost směrem k zákazníkům a uživatelům:
• Lze rychleji a relevantněji reagovat na dotazy a požadavky zákazníků a uživatelů.
• Zákazníci se mohou orientovat stejným způsobem v 5 řadách produktů.

 

Klíčová hlediska pro rozdělení do segmentů

• OBLASTI ČINNOSTI

Agricuture / jardin
ZEMĚDĚLSTVÍ/ZAHRADA 
Zemědělci - těžba dřeva - zahradníci ...
btp:construction
STAVEBNÍ A VEŘEJNÉ PRÁCE
Velké stavby - konstrukce
second oeuvre / artisan
DRUHOTNÁ PRÁCE
Elektrikáři - instalatéři - topenáři - malíři / lakýrníci ...
industrie lourde
TĚŽKÝ PRŮMYSL
Kovové konstrukce - petrochemický průmysl ...
industrie légère
LEHKÝ PRŮMYSL
Automobilový průmysl - letecký průmysl - subdodavatelská činnost ...
services / logistique
SLUŽBY / LOGISTIKA
Logistika - Doprava - Letištní provoz - Distribuce ...
blanc / hygiène
HYGIENICKÉ PROSTŘEDÍ
Zemědělsko-potravinářský průmysl - Zdravotnictví a farmaceutický průmysl - Nemocnice - Restauratérství - Družstevní výroba ...
pétrole / gaz
PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL
Petrochemie - Rafinerie - Ropné plošiny - Výzkum - Plynovod
industrie minière
TĚŽEBNÍ PRŮMYSL
Doly (průzkum, těžba …) - Kamenolom
secteur éolien
VĚTRNÁ ENERGETIKA
 

 

• RIZIKA

les risques

 

• PRODUKTOVÉ ŘADY
PREMIUM
High-tech produkty pro specializované použití
EVOLUTION
Kvalitní  produkty pro univerzální použití
ESSENTIAL
Standardní produkty pro univerzální použití