Všeobecné informace a podmínky použití

Informace o společnosti

Aktuální webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Delta Plus Services.

SAS se základním jměním 6 560 000 eur
Sídlo společnosti: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex
Zapsáno v Obchodním rejstříku firem v Avignonu pod č. 4799 B
SIRET: 529 319 980 000 23
DIČ: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Ředitel publikace: J. Benoit

Vydavatel: Delta Plus Services

Poskytovatel technických služeb (hostitelské služby):
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33

© DELTA PLUS 2015

Duševní vlastnictví

Webové stránky www.deltaplus.eu i jejich obsah, ať už jde o texty, obrázky, loga, grafiku, videa, fotografie, design stránek a veškeré další odlišující prvky, jsou vlastnictvím společnosti DELTA PLUS nebo třetích stran, které společnosti DELTA PLUS udělily oprávnění k jejich užití nebo šíření.

Teto soubor prvků tvoří „dílo“ ve smyslu zákona na ochranu duševního vlastnictví, a je tudíž chráněn autorskými právy na ochranu duševního nebo průmyslového vlastnictví, která mu jsou na základě platných zákonů přiznána. Prezentované webové stránky i souhrn jejich obsahu smějí být využívány pouze s předchozím souhlasem.

Jakékoli úpravy, další prezentace nebo reprodukce celku nebo části pro jiné než soukromé využití je přísně zakázáno. Tento zákaz platí také pro jakoukoli podporu, proces reprodukce, prezentace nebo úprav bez ohledu na dobu jejich trvání.

 

Zabezpečení a utajení

Osobní a důvěrné údaje, které nám sdělíte, jsou určeny ke zpracování. Tyto údaje nebudou předány ani propůjčeny třetím osobám.

V souladu s platnou legislativou máte právo kdykoli získat přístup ke jmenovitým údajům týkajícím se vaší osoby, a k jejich úpravě, opravě nebo smazání. To lze provést zasláním požadavku poštou na následující adresu: ZAC La Peyrolière - BP140 - 84405 APT Cedex nebo také zasláním e-mailu na adresu information@deltaplus.fr, přičemž nezapomeňte uvést svoje jméno a příjmení a e-mailovou adresu.

Naše společnost používá pro přenos dat šifrování SSL, což je zárukou zachování důvěrnosti dat (protokol https).

Osobní údaje shromažďované na našich webových stránkách jsou využívány ke zpracování objednávek a ke správě obchodních vztahů (dodávky, fakturace, poprodejní služby).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž využity k marketingovým účelům, a to buď s vaším výslovným souhlasem, anebo implicitně, v rozsahu povoleném platnými zákony. Vaše osobní údaje můžeme rovněž podle potřeby využít při plnění našich povinností vyplývajících ze zákona či jiných předpisů.

Příjemcem osobních údajů, které byly shromážděny na našich webových stránkách, je v první řadě naše společnost, která je využívá při zpracování vašich objednávek a správě vztahů se zákazníky. Dalšími příjemci těchto dat mohou být v případě nutnosti poskytovatelé finančních služeb a poskytovatelé online zabezpečení, s nimiž spolupracujeme, a dále také partnerské přepravní společnosti nebo jiní obchodní partneři.

V případech, kdy je to vyžadováno zákonem, od vás vždy budeme požadovat souhlas a kromě toho máte v souladu s platnými předpisy možnost poskytnutí dat před odesláním kdykoli odmítnout.

 

Informace o souborech cookie

K navigaci na stránkách je nutné povolit ve vašem prohlížeči příjem „souborů cookie v relacích“ neboli „dočasných souborů cookie“. Soubory cookie tohoto typu umožňují provést nákup a jsou při ukončení vaší návštěvy stránek opět smazány. Nejedná se o „trvalé soubory cookie“, jejichž používání na našich stránkách není povoleno.

Vítejte na stránkách www.deltaplus.eu, jejichž provozovatelem je společnost SAS Delta Plus Services.

Abychom vám mohli přinášet odpovědi na otázky, které můžete mít ohledně používání souborů cookie na našich webových stránkách a zejména také ohledně původu a dalšího použití informací o navigaci, zpracovávaných během vaší návštěvy, zřídili jsme tento oddíl v souladu s doporučeními v Příručce s doporučenými postupy pro používání souborů cookie v oblasti reklamy (Guide de bonnes pratiques concernant l'usage de cookies publicitaires), vypracovaného pod záštitou Francouzského svazu pro přímé a elektronické obchodování (Union Française du Marketing Direct & Digital).
Za účelem poskytování služeb co nejvyšší kvality a individuálně přizpůsobeného obsahu pro vyšší spokojenost zákazníků jsou na stránkách www.deltaplus.eu používány soubory cookie.


** Co je soubor cookie?
Při návštěvě stránek www.deltaplus.eu mohou být informace související s navigací vašeho koncového zařízení (počítač, tablet, smartphone apod.) na našich stránkách uloženy do textového souboru označovaného jako „cookie“, který bude uložen ve vašem koncovém zařízení. Informace v souboru cookie může číst nebo upravovat pouze vydavatel tohoto souboru.


** Soubory cookie, které mohou být uloženy do zařízení
Když se připojíte k našim webovým stránkám, může dojít k tomu, že ve vašem koncovém zařízení nainstalujeme různé soubory cookie, které nám po dobu platnosti souboru cookie umožní rozpoznávat a optimalizovat činnost vašeho prohlížeče a dále nám umožní:
- zjišťovat statistické údaje a údaje o frekvenci a objemech datových přenosů a také údaje o využití různých prvků našich stránek, což nám následně pomůže dále vylepšovat zaměření a ergonomii našich služeb;
- přizpůsobit zobrazení našich stránek www.deltaplus.eu při vaší návštěvě předvolbám zobrazení nastaveným na vašem koncovém zařízení (použitý jazyk, rozlišení, použitý operační systém atd.), v souladu s hardwarem a softwarem pro zobrazování nebo čtení, jímž je vaše zařízení vybaveno;
- zapamatovat si údaje z formuláře, který jste na našich stránkách vyplnili (při registraci nebo přihlášení k vašemu účtu), nebo informace o produktech, službách a parametrech, které jste na našich stránkách hledali (předplacené služby, obsah vašeho košíku atd.) 
- pomocí identifikačních údajů získat povolení k přístupu do vyhrazených nebo osobních oddílů na našich stránkách, jako je například osobní profesní účet PRO;
- využívat bezpečnostní ochranné prvky, jako například když jste po určité časové prodlevě vyzváni k opakovanému přihlášení k některému obsahu nebo službě.

 
** Používané typy souborů cookie
1) Nezbytně nutné soubory cookies
Jedná se o soubory cookie, které jsou nutné k používání našich webových stránek; například zejména k přidávání zboží do košíku, přístupu na váš zákaznický účet...
Několik příkladů :
 
COOKIE POPIS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Identifikátor relace umožňující svázat dtaa relace s konkrétním uživatelem
PUSHINFOhome-cnil-message Umožňuje uložit volbu vybranou při zobrazení vyskakovacího okna s informacemi o přítomnosti souborů cookie na našich stránkách
COOKIE_SUPPORT, LANG Umožňuje určit, zda váš prohlížeč podporuje soubory cookie nebo ne
GUEST_LANGUAGE_ID Umožňuje uložit vybraný jazyk pro procházení webových stránek
SITE Umožňuje uložit adresu URL webových stránek Delta Plus, které procházíte
COMPANY_ID, USER_UUID Pokud jste se přihlásili, umožňuje uložit identifikátory související s vaší uživatelskou relací


Tyto soubory cookie jsou ukládány společností Delta Plus.

2) Analytické soubory cookie
Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, co se děje na našich stránkách, s cílem dalšího vylepšování služeb a prezentace našeho obsahu. Měří zejména parametry v souvislosti s vaší navigací (nejvíce navštěvované stránky, stránky, na nichž došlo k opuštění našeho serveru, doba trvání vaší návštěvy atd.).
Tyto soubory cookie jsou ukládány společností Google (Google Analytics).


** Vaše volba ohledně souborů cookie

Při správě souborů cookie máte více možností. Vždy můžete změnit veškeré parametry, které mají vliv na způsob procházení internetu a na podmínky přístupu k určitým službám a které vyžadují použití souborů cookie.
V každém okamžiku se můžete rozhodnout nastavit či upravit své požadavky ohledně souborů cookie, zejména pomocí následujících prostředků:

Informace o tom, jak změnit nastavení správy souborů cookie požadovaným způsobem, najdete vždy po vyvolání nabídky nápovědy používaného prohlížeče.


** Souhlas s použitím souborů cookie
Registrace souboru cookie v koncovém zařízení v principu vždy podléhá vůli uživatele tohoto zařízení; uživatel může kdykoli bezplatně vyjádřit svůj souhlas či jej změnit s použitím voleb nabízených v navigačním softwaru.
Pokud jste v softwarovém prohlížeči potvrdili svůj souhlas s použitím cookies ve vašem zařízení, bude možné ve vyhrazeném prostoru vašeho zařízení dočasně ukládat soubory cookie, které jsou součástí navštívených stránek či obsahu. Tyto soubory může číst pouze jejich vydavatel.


** Odmítnutí použití cookies
Pokud odmítnete použití souborů cookie ve svém zařízení nebo zrušíte souhlas pro soubory, které již v něm jsou uloženy, nebudete moci využívat některé funkce, které jsou nutné pro procházení určitých oddílů na našich stránkách. Jde například o tyto funkce:
- pokud se pokusíte o přístup k obsahu nebo službám, které vyžadují vaši identifikaci,
- když nebudeme z technických důvodů moci rozpoznat typ prohlížeče používaného vaším zařízením, jeho parametry pro volbu jazyka, zobrazení či země, v níž je vaše zařízení připojeno k internetu.
Rádi bychom znovu připomněli, že odmítnutí použití souborů cookie potřebných ke správné navigaci či jejich smazání může vést k omezení rozsahu či snížení kvality našich služeb. Tato volba je individuální volbou, která je na rozhodnutí každého jednotlivce, a za její důsledky nemůžeme nést žádnou odpovědnost.
 
Pokud své zařízení sdílíte s dalšími uživateli
Pokud vaše koncové zařízení používá více osob nebo pokud se v něm nachází více prohlížečů, nemůžeme s naprostou jistotou zaručit, že služby a reklama cílené na vaše zařízení budou vždy přesně odpovídat tomu, jak používáte zařízení právě vy, a nikoli jiný uživatel tohoto zařízení.
V každém případě je sdílení vašeho zařízení a konfigurace parametrů konkrétního prohlížeče s ohledem na používání souborů cookie vždy na vaši volbě a odpovědnosti.