Technická podpora

Výběr osobních ochranných pomůcek se musí vždy řídit hrozícími riziky, jimž může být uživatel vystaven. Před samotným výběrem je třeba tato rizika analyzovat a vyhodnotit, což umožní určit typy potřebného vybavení.

Abychom vám to usnadnili, nabízíme vám technickou podporu pro jednotlivé produktové řady. Výčet není vyčerpávající, cílem je napomoci k jasné identifikaci vašich požadavků a úrovně nezbytné ochrany pro konkrétní provozovanou činnost.