Školení je povinné

Například, zejména pokud jde o ochranu proti pádu OOPP Kategorie III proti fatálním a nevratným rizikům.

Jeho absolvování umožňuje:

  • Získat znalosti o práci ve výškach
  • Provádět analýzy rizik
  • Zabezpečení pracoviště
  • Nalezení odpovídajících možností zabezpečení
  • Zvýšení produktivity práce
  • Poskytnutí požadované technické kvalifikace pro revizi, údržbu a opravu výrobků
Certificat

EN365

UŽIVATELÉ: „Zajistit školení personálu, kontrolu kvalifikovanosti personálu a také to, aby personál měl vždy k dispozici písemné pokyny pro výběr, použití, údržbu a pravidelné přezkoušení OOP a dalšího vybavení“.

KONTROLOŘI: „Výrobce umožňuje zaškolení autorizované osoby týkajíci se důležitých znalostí (...); pro správnou demontáž, opětnou montáž a prohlídky OPP i jiného vybavení je nutné mít důležité znalosti týkající se bezpečnosti“.