Ochrana sluchu

Jak se chránit?

Pro výběr správného OOPP je potřeba.

 • Stanovit povahu hluku: stálý, proměnlivý, občasný, pulzující.
 • Změřit hlučnost na pracovišti: intenzita (dB) a frekvence (Hz).
 • Určit délku expozice.
 • Vypočítat tlumení nezbytné k návratu na přijatelnou úroveň (srov. směrnici 2003/10/CE).

 

directive 2003/10/CE

 

Účinnost sluchové ochranné pomůcky (její úroveň tlumení) musí být přizpůsobena vyhodnocenému riziku na konkrétním pracovišti. Hluk se musí tlumit na úroveň neškodnou pro zdraví a zároveň nesmí uživatele odřezat od jeho pracovního prostředí (výstražné signály, hlasová komunikace...).

 

Hodnoty snížení hluku

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Jak použít hodnoty tlumení?

Uživatel má k dispozici 3 indikátory, od nejjednoduššího až po nejpřesnější:

 • SNR (Single Number Rating): Průměrná hodnota tlumení.
 • HML : Hodnoty tlumení vyjádřené v závislosti od průměrných úrovní frekvence:
  • H : Tlumení OOPP při vysokých frekvencích (vysoké tóny)
  • M : Tlumení OOPP při středních frekvencích
  • L : Tlumení OOPP při nízkých frekvencích (hluboké tóny)
 • APV (Assumed Protection Value) : Hodnoty tlumení jsou vyjádřeny na 8 přesných frekvenčních úrovních (viz technické údaje chrániče sluchu).  

 

 

Míra nošení

Taux de port

 

 

Úroveň hluku

Niveau sonore

 

 

Chrániče sluchu

Casques antibruit

 

 

Zátky do uší

Bouchons d'oreille

 

Protection auditive Delta Plus